O MNĚ

Bc. ELIŠKA VITOUŠOVÁ

Dula 

Vzdělání, kurzy a semináře

..v oblasti těhotenství, porodu a rodičovství


2021/2022 Roční kurz pro duly (Česká asociace dul)


Celostní pohled na reprodukční zdraví ženy - MUDr. Helena Máslová

Terminologie a medikace - Alžběta Samková

Legislativní kontext práce duly - Sandra Pašková

Fyziologie těhotenství, péče v těhotensvtí - Markéta Scott Gašparová

Fyziologický porod, komplikace u porodu - Marie Vnoučková

Komplikace u porodu, doprovod "nestandardních" porodů (CS, abmulantní, domácí) - Olga Krajíčková

Práce s bolestí u porodu a úlevové techniky - Adéla Lančová

Komunikace v obtížných situacích - Petra Sovová

Perinatální paliativní péče - Alena Peremská https://www.ditevsrdci.cz

Kontakt kůže na kůži, ošetření novorozence, první pomoc - MUDr. Marcela Peremská

Péče o ženu v šestinedělí - Světluška Hradilová

Kojení - Andrea Poloková https://www.mamila.sk


03/2022 Kurz ženské bylinné napářky

s Monikou Valovou https://www.steamy.cz

04/2022 Kurz Spinning Babies u Sylvy Slovákové


05/2022 Organizace festivalu - Týden respektu k porodu v Rakovníku


06/2022 Kurz Aromaterapie v těhotenství a u porodu


03/2023 Účast na kurzu - Těhotenská masáž, Masérské kurzy a školení, Masérnička.cz


05/2023 Organizace festivalu - Týden respektu k porodu v Rakovníku